Abstract Watercolor Drawing

Загальне та спеціальне використання природних ресурсів

      Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів.

     Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних власних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.

  В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Ст.38 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища"

      Відповідно до ст.ст. 9, 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд»,  території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених законодавством, можуть використовуватися для певних видів  використання природних ресурсів та інша господарська діяльність. Природокористування може здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

 

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ природокористування та регламентована господарська діяльність в господарській зоні, зоні стаціонарної рекреації та зоні регульованої рекреації Парку. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  1. Природокористування та господарська діяльність в заповідній зоні;

  2. Полювання на території Парку (у всіх функціональних зонах);

  3. Добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (загальна норма на території України);

   Будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку.

 
Abstract Watercolor Drawing

ЗАГАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  ЗАГАЛЬНЕ - це використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних власних потреб, а не з метою прибутку (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо). 

   Види загального природокористування: купання, відпочинок в рекреаційних зонах, любительське рибальство (у визначених місцях), випасання худоби (на громадських пасовищах), сінокосіння, очерет (не механізованим способом), деревина (сухостій), збирання грибів, лікарських рослин.

Як отримати доступ до природних ресурсів

загальнодержавного значення на праві 

ЗАГАЛЬНОГО  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

   Загальне природокористування – це використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних власних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних), а не з метою отримання прибутку.

   Об'єктами загального природокористування є екологічні ресурси природи, тобто такі, що забезпечують людині певні екологічні умови існування. Це – атмосферне повітря, питна вода, водойми загального користування,  ліси, зони рекреації, курортні місцевості тощо.

  Загальне використання природних ресурсів в межах Парку здійснюється на безоплатній основі з дотриманням вимог законодавства та правил перебування на території Парку.

  З метою недопущення виснаження та погіршення якісних характеристик, використання певних видів природних ресурсів (на підставі загального користування) потребують погодження адміністрації Парку. Зокрема, якщо Ви хочете здійснити викос очерету або заготівлю сіна (виключно для власних потреб немеханізованим способом), випас худоби, збір черепашко-піщаної суміші, збір сухостою, порубкових решток та хмизу, потрібно попередньо звернутися до адміністрації Парку, написавши відповідну заяву про наміри, в якій зазначається назва природного ресурсу та орієнтовний об’єм. Адміністрація Парку розглядає заяву та за умови погодження, визначає місце вилучення природного ресурсу. Вилучення природного ресурсу здійснюється в присутності працівника Парку. Місця вилучення щороку визначаються науково-дослідним  відділом Парку.

 
Abstract Watercolor Drawing

СПЕЦІАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  СПЕЦІАЛЬНЕ - здійснюється користувачем (громадянами, підприємствами, установами й організаціями) за плату на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), порядок видачі яких визначається Кабінетом Міністрів України.

При спеціальному природокористуванні (користувач) використовує природні ресурси з метою одержання прибутку.

Види спеціального природокористування:  промислове рибальство, викошування очерету,  рекреаційні послуги. 

Як отримати доступ до природних ресурсів

загальнодержавного значення на праві 

ЗАГАЛЬНОГО  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  Спеціальне природокористування встановлюється з метою раціонального використання природних ресурсів, збереження репродуктивних властивостей природи. Даний вид природокористування  дозволяється  за умови  наявності  ДОЗВОЛУ*  (Одеської ОДА)  та угоди з Парком, що розподіляє ЛІМІТИ** на природний  ресурс.

 

    *Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів – це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів. Порядок видачі дозволу передбачений Постановою КМУ від 10 серпня 1992 р. N 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».

 

      Хто видає дозвіл?

     Дозвіл на спеціальне  використання природних ресурсів у межах Парку видається Одеською обласною державною адміністрацією на підставі КЛОПОТАННЯ (заявки) потенційного користувача.

 

      Що потрібно для того, щоб отримати дозвіл?

     Легалізація суб’єкту господарювання, ліміт та пакет документів (в залежності від виду природного ресурсу).  Клопотання до Одеської ОДА має бути погоджено зі спеціальною адміністрацією Парку.

 

       Який термін видачі дозволу?

   Дозвіл видається протягом місяця з моменту подання клопотання, погодженого зі спеціальною адміністрацією Парку. Протягом місяця Одеська ОДА зобов’язана розглянути клопотання (заявку), і в разі дотримання всіх вимог надати дозвіл або надати письмові зауваження.

 

       **Ліміти.   Хто і як їх отримує?

  •  Ліміти  на  використання  природних  ресурсів в межах нацпарку отримує Парк.

  •  Спеціальна адміністрація Парку подає до Міндовкілля на затвердження проект ліміту з науковим обґрунтуванням, що погоджене науковим куратором та науково-технічною радою Парку.

  • Затверджені Міндовкілля ліміти Парк розподіляє серед природокористувачів, згідно поданих заявок.

 

     Як встановлюється ліміт, можна прочитати тут:  Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення